قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

محصولات جدید

به اطلاع مشتریان محترم درسراسر کشورمیرساند ،به منظور جلب رضایت شما مشتریان عزیز ،این شرکت اقدام به تکمیل سبد محصولات خود نموده است:
1-دیسک ترمز پراید
2-دیسک ترمز پژو405
دومحصول فوق به لیست قطعات شرکت آرال تک اضافه شده است.
امید است که مشتریان عزیز، باپیشنهادات سازنده،مارادرجهت ارتقاء کیفیت محصولات یاری دهند.
منتظر خبرهای جدید ماباشید..........