قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

ریسک نوظهور در کمین اقتصاد آمریکا

سه ریسک نوظهور در کمین اقتصاد آمریکا
📑 هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به شرح ماهیت ساختار جدیدی پرداخته که طی سال‌های گذشته در اقتصاد آمریکا ریشه دوانده است.
📑 باتوجه به ابراز نگرانی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و نهاد‌های مالی نسبت به قریب‌الوقوع بودن رکود در آمریکا، این مطلب تلاش می‌کند تا به‌صورت تحلیلی و منطقی دو روی روشن و تاریک اقتصاد این کشور را تشریح کند.
📑 اکونومیست تاکید می‌کند که باتوجه به تحول ساختاری در اقتصاد ایالات‌متحده، عوامل سنتی نظیر افزایش قیمت مسکن، کاهش تولید صنایع، و رشد تورم که در گذشته از آغاز رکود خبر می‌داد، در چنین ساختاری بی‌اثر است.
📑 با این حال این مطلب در ادامه با اشاره به تهدیدات جدید که برآیند همین ساختار است هشدار می‌دهد، اخلال در زنجیره جهانی عرضه، تحول ساختار مالی و عصر جدید سیاسی سه تهدید عمده برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.