قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

نگهداری و حمل و نقل مفصل فرمان

نکاتی در مورد نگهداری و حمل و نقل مفصل فرمان:

  • دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایی، مفصل فرمان دچار ضربه خوردگی نشود.
  • مفصل فرمان تعویضی را داخل کارتن قطعه سالم قرار داده و بسته بندی نمایید همچنین تگ مربوطه حتما بر روی قطعه داغی نصب گردد.
  • در زمان حمل قطعات داغی از باز کردن بسته بندی قطعات خودداری نمایید .
  • اطلاعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معیوب همخوانی داشته باشد.

اشکالات منجر به تعویض مفصل فرمان در تعمیرگاهها:

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از گزارشات سایپا یدک، سازه گستر، بازدید از تعمیرگاههایی که دارای بیشترین تعویض بوده اند و بررسی قطعات تعویض شده در انبار سایپا یدک، و همچنین بدلیل ماهیت این قطعه که جزیی از مجموعه فرمان می باشد و به طور مستقیم با راننده ارتباط ندارد عموما مشتریان شکایت خاصی از این قطعه نداشته و از سوی آنان قطعه معیوب معرفی نمی گردد. اصلی ترین اشکالات تعویض مفصل فرمان به شرح زیر است:

  • ایجاد صدای غیر عادی مخصوصا هنگام عبور از دست اندازها
  • ایجاد سر وصدا در حین چرخاندن فرمان
  • سایش زود هنگام تایرهای جلو
  • گیجی فرمان(حرکت نا خواسته خودرو در زمانیکه غربیلک فرمان ثابت نگه داشته شده است یا عدم تعادل خودرو در هنگاکم حرکت در مسیر مستقیم)