قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

طناب برگزیت بر گردن جگوار

طناب برگزیت بر گردن جگوار

🚗 ضرردهی پیش از احتساب مالیات گروه خودروسازی جگوار‌لندروور در سه ماه دوم سال ۲۰۱۹، به ۳۹۵ میلیون پوند رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رقم ۲۶۴ میلیون پوند، افزایش داشته است.
🚗 گفته می‌شود دلیل کاهش سوددهی این خودروساز افت تقاضا برای خودروها در بازار بومی آن و تعطیلی کارخانه‌ها و تاخیرها در برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه‌اروپا است.
🚗 فروش جهانی محصولات جگوارلندروور در فصل دوم سال جاری با کاهش 11.6 درصدی به ۱۲۸هزار و ۶۱۵ دستگاه رسیده است.