قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

ایران خودرو خرید قطعه از فرانسه را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهد

🔴 ایران خودرو خرید قطعه از فرانسه را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهد!

▪️محمدرضا امیدجانی، مدیرعامل یك شركت ریخته‌گری و تولید قطعات خودرو: چند سال است فقط صحبت حمایت از تولیدكنندگان داخل است و در عمل چیزی نمی‌بینیم. قرار بود تسهیلاتی در اختیار بنگاه‌های كوچك گذاشته شود، ولی این امر صورت نگرفته به طوری كه شركت ما كه تولیدكننده واترپمپ است به راحتی می‌تواند نیاز خودروسازان را تأمین كند، اما متاسفانه آنها از واردات این محصول حمایت می‌كنند.
▪️قطعات، اقلام موتوری و سایر محصولاتی را كه شركت‌های فرانسوی به ایران‌خودرو می‌دادند، سال‌هاست داخلی‌سازی كرده‌ایم ولی شركت‌های خودروساز به رغم نیاز به قطعات داخلی از ما حمایت نمی‌كنند و مطالبات ما را نمی‌پردازند. با این حال می‌توانیم در این زمینه خودكفا شده و حتی صادرات داشته باشیم.