قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

فهرست برترین برند های خودروسازی در جذب مشتریان وفادار منتشر شد

🔴 سوبارو بالاتر از تویوتا و هوندا؛ فهرست برترین برند های خودروسازی در جذب مشتریان وفادار منتشر شد

🔻 آنطور که نتایج تحقیق جی دی پاور نشان می دهد، در ایالات متحده سوبارو وفادارترین مشتریان را داشته و 61.5 درصد از مشتریان آن هنگام خرید مدلی جدید باز هم به سراغ این برند ژاپنی می روند. پس از سوبارو، تویوتا با 59.5 و هوندا با 57.7 درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم و پنجم نیز با 56.2 و 54 درصد به رم و فورد رسیده است