قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

پژو 405

مورد
عکس شماره فنی تعداد در کارتن نام قطعه
موردی یافت نشد
دیسک ترمز پژو 405 AT-136 4 دیسک ترمز پژو 405
توپی سر کمک سمند ملی (طرح 206) AT-135 18 توپی سر کمک سمند ملی (طرح 206)
سیبک فرمان راست پژو 405 AT-112 30 سیبک فرمان راست پژو 405
سیبک فرمان چپ پژو 405 AT-113 30 سیبک فرمان چپ پژو 405
سیبک مفصل پژو 405 AT-114 40 سیبک مفصل پژو 405
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405 AT-127 40 دسته موتور دو سر پیچ پژو 405
توپی سر کمک پژو 405 دو لبه AT-134 40 توپی سر کمک پژو 405 دو لبه
لاستیک موجگیر پژو 405 ناودانی AT-125 40 لاستیک موجگیر پژو 405 ناودانی
سیبک تعادل راست سمند AT-116 40 سیبک تعادل راست سمند
سیبک تعادل چپ سمند AT-117 40 سیبک تعادل چپ سمند
لاستیک موجگیر چاکدار جدید405 بابست و پیچ AT-149 40 لاستیک موجگیر چاکدار جدید405 بابست و پیچ
گردگیر جعبه فرمان پژو405(2000) AT-141 40 گردگیر جعبه فرمان پژو405(2000)
سیبک زیراکسل پژو 405 AT-110 48 سیبک زیراکسل پژو 405
گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد پژو 405 AT-142 48 گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد پژو 405
سیبک فرمان آردی هیدرولیک، آریسان AT-776 48 سیبک فرمان آردی هیدرولیک، آریسان
دو شاخ رام پژو 405 AT-137 48 دو شاخ رام پژو 405
دسته موتور گرد پژو 405 فلزی AT-128 48 دسته موتور گرد پژو 405 فلزی
دسته موتور گرد پژو 405 کائوچویی AT-129 48 دسته موتور گرد پژو 405 کائوچویی
بوش طبق جناقی پژو 405 AT-121 48 بوش طبق جناقی پژو 405
میل موجگیر پژو 405 AT-124 50 میل موجگیر پژو 405
ضربه گیر دو طرفه دسته موتور U پژو 405 AT-132 50 ضربه گیر دو طرفه دسته موتور U پژو 405
دسته موتور بیضی زیر باطری پژو 405 AT-131 50 دسته موتور بیضی زیر باطری پژو 405
گردگیر پلوس پژو405(سه خار) AT-148 50 گردگیر پلوس پژو405(سه خار)
گردگیر پلوس متوسط روی گیربکس 405 AT-145 50 گردگیر پلوس متوسط روی گیربکس 405
گردگیر جعبه فرمان یک سر تنگ 405 AT-143 50 گردگیر جعبه فرمان یک سر تنگ 405
گردگیر پلوس بیرونی سمت چرخ (بزرگ)پژو 405 AT-144 50 گردگیر پلوس بیرونی سمت چرخ (بزرگ)پژو 405
میل ماهک کوتاه 405 AT-146 100 میل ماهک کوتاه 405
نعلبکی بالای توپی سرکمک پژو 405 AT-147 100 نعلبکی بالای توپی سرکمک پژو 405
میل ماهک بلند 405 AT-152 100 میل ماهک بلند 405
ضربه گیر بالای دسته موتور 405 (قارچی) AT-139 100 ضربه گیر بالای دسته موتور 405 (قارچی)
بوش طبق لبه دار 405 AT-122 100 بوش طبق لبه دار 405
بوش  دو شاخ  رام پژو 405 AT-138 120 بوش دو شاخ رام پژو 405
بوش جعبه فرمان پژو 405 AT-123 200 بوش جعبه فرمان پژو 405